วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Mr. Ogiwara Shoichi, President of Thai, Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. และผู้แทนบริษัท ในการเดินทางมาเพื่อพบปะหารือความร่วมมือและส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการ EV-Motorcycle จำนวน 12 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร และ อ.ดร.วศกร ตรีเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการสนับสนุนงบประมาณของ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ MOU ที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ผนึกกำลังกัน เพื่อร่วมสร้างผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ KKU – Net Zero Carbon Dioxide Emissions และในปีหน้าทางบริษัทจะมอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการนี้อีกจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อเป็นการพัฒนารถยนต์ขนส่งไฟฟ้าขนาดเล็กต่อไป

In this article