ด้วย California State University, Northridge ได้แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแลกปลี่ยนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร Entrepreneurship,  Leadership, Communication and Innovation ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

ข้อมูลโดยสรุป

นักศึกษาจะได้รับ : มีสิทธิ์สมัครทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 70% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด

สถาบันที่เป็น Host Institution : California State University, Northridge

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน : 3 สัปดาห์

การรับเข้า :  Summer 2022 และ Winter 2023

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร : 7 ตค – 24 ตค 64

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์
  • ในระดับปริญญาตรี นักศึษาจะต้องเรียนผ่าน 4 ภาคการศึกษาแล้วหรือจบการศึกษาสำหรับผู้เรียน advanced tracks
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ Intermediateเป็นอย่างต่ำ

การติดต่อกับ CSUN

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อทีมของ CSUN โดยช่องทางต่อไปนี้ https://international.ibs-americas.com/findoutmorecsun

 

 

หลักสูตรที่เปิดให้เรียนมีดังต่อไปนี้

  • Communication, Design & Innovation
  • Design Thinking & Innovation
  • Digital Companies & E-Business Revolution
  • Leadership in an Age of Disruption

 

ขั้นตอนในการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://international.ibs-americas.com/application-csun
  • เปิดให้กรอกใบสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564
  • ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ นักศึกษาจะต้องบรรยายโดยสรุปเป็นภาษาอังกฤษว่าเหตุใดถึงสมัครเข้ารับทุนการศึกษานี้ และบรรยายว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จเป้าหมายในอนาคตอย่างไร

 

นักศึกษาที่สนใจสมัครโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้รอบคอบได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1IYjm34pCEmtAb-N4nHRtkKPVWPetMtwW/view

In this article