แจ้งปัญหาทางโทรศัพท์
ระบบ IP Phone
-ระบบสารสนเทศคณะฯ หมายเลข 45639
-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หมายเลข 45961
-ติดต่อจองห้องเรียนและเรื่องทั่วไป หมายเลข 45957

 

ระบบโทรศัพท์ภายใน
-ระบบสารสนเทศคณะฯ หมายเลข 301
-แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หมายเลข 304
-ติดต่อจองห้องเรียนและเรื่องทั่วไป หมายเลข 301

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ
-ติดต่อได้ทุกเรื่อง 0610240333

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขเบื้องต้น

1. เข้าเว็บภายในมหาวิทยาลัยได้ แต่เล่น Internet ไม่ได้
– ให้ตรวจเช็คว่าได้ทำการ Login ระบบก่อนใช้งานหรือยังโดย  คลิกที่นี่  หากยังพบอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่

 

2. เล่น Internet ไม่ได้และเข้าเว็บภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้
– ให้ตรวจสอบว่าเสียบสายสัญญาณเรียบร้อยดีหรือไม่ ลองถอดและเสียบใหม่ หากยังพบอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่

 

3.ไม่สามารถใช้งานบางโปรแกรมได้
– ให้ลอง Restart เครื่องดู 1 รอบหากยังพบอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่