📌📌 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ 📌📌

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการการอบรม การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ อาคารสารสนเทศ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
✍️ https://ip.kku.ac.th/register3.html

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญชนก ชาติเสนา โทรศัพท์ 0-4320-2733 โทรศัพท์มือถือ 08-6451-4455

In this article