เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2558 บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (ในเครือของ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด) นำโดยคุณศาณิต เกษสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 สมัย ปี 2538-2546) นักวิจัยดีเด่นระดับทอง 52 ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติและยกย่อง ในความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานทางด้านวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยของ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  ยังคงเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนครั้งนี้ด้วย
     ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ กล่าวว่า “มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลทุน ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ บริษัท เอสซีจีฯ ทำให้ตนได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับ บริษัท เอสซีจีฯ และมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่างๆ มากมาย”
Priya2
In this article