ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรยายเรื่อง Cloud Computing – Past and Future Impact to the IT Industry

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาย ฟรี!!!

ในหัวข้อเรื่อง Cloud Computing – Past and Future Impact to the IT Industry

โดยวิทยากร Dr. Chatree Sangpachatanaruk
Senior Software Engineering at NetApp Inc. , USA

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2LXeXmb

In this article