ความร่วมมือทางวิชาการ  กับ เทศบาลนครขอนแก่น และตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
> อ่านรายละเอียด <

ความร่วมมือทางวิชาการ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
> อ่านรายละเอียด <

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
> อ่านรายละเอียด <

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
> อ่านรายละเอียด <

DSC_7099

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
> อ่านรายละเอียด <

DSC_5958c

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามสแกนดิเนเวียน คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิสิเนส จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
> อ่านรายละเอียด <

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
> อ่านรายละเอียด <

12179146_791240681001902_2110692973_n

ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน กับ โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
> อ่านรายละเอียด <

ggggggggg

ความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ขนส่งมวลชน โลจิสติกส์ และระบบราง กับ บริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
> อ่านรายละเอียด <
> ข่าวในสื่อ <

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ กับ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
> อ่านรายละเอียด <

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
> อ่านรายละเอียด <